Ouders en kinderen zeer tevreden over Activiteitenpleinen

Waarden: VakmanschapVerbindendVrijheid

Wat is het Activiteitenplein? Het Activiteitenplein (AP) is onderdeel van de Brede School: een omgeving om te spelen, te leren en te ontspannen.  In blokken en per leeftijdscategorie kunnen kinderen zich inschrijven voor activiteiten. Deze richten zich op sport, cultuur (muziek, beeldend, drama), recreatie en ontspanning, educatie en gezonde leefstijl. Het programma van de Activiteitenpleinen […]

Home-Start biedt steuntje in de rug van gezinnen

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVrijheid

Stel je eens voor: Je hebt weinig contact met familie en vrienden. Er zijn moeilijkheden met de kinderen. Je zit eigenlijk klem. Dan is het fijn als er iemand tijd heeft om te luisteren en je een steuntje in de rug geeft, zodat je weer op eigen benen verder kunt gaan. Home-Start is een programma […]

Jimmy’s Nijmegen start in eigen pand

Waarden: VerbindendVooruitstrevendVrijheid

Jimmy’s Regio Nijmegen Waar kun je als jongere terecht met je vragen? Wat als je een geweldig idee hebt maar niet weet waar te beginnen? Hoe oefen je als jongere invloed uit op het beleid van de gemeente of een zorginstelling? Wil je graag hulp met iets, maar niet meteen naar een “probleemloket”? Over dit […]

Onderzoek naar sociale verbinding in Nijmeegse wijken

Waarden: VakmanschapVooruitstrevendVrijheid

Verschillende sociale rollen dragen bij aan sociale netwerkvorming en gemeenschapsvorming in de wijk. Zo zijn veel mensen buurman en buurvrouw, maar soms ook vrijwilliger bij wijkactiviteiten. Niet alle mensen met een beperking vervullen echter dergelijke sociale rollen. Soms is dat een bewuste keuze, maar vaak ook niet. Sommige bewonersgroepen sluiten dan ook (vaak onbewust) mensen […]

Bewoners maken Hengstdal de leukste wijk van Nederland

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijkVrijheid

Op 9 tot en met 14 mei 2016 is onder begeleiding van 25 opbouwerkers van Tandem de Oasis Game gespeeld met bewoners in de kop van Hengstdal (stadsdeel Nijmegen-Oost). De Oasis Game is een buurtspel, in Brazilië bedacht, waarin buurtbewoners samen de buurt in beweging zetten. Zonder geld, maar met een heleboel energie gaan de […]

Bij het Talentenhuis kan iedereen meedoen

Waarden: VertrouwenVindingrijkVrijheid

In het stadsdeel Nijmegen-Zuid is het jongerenwerk in 2016 begonnen met een bijzonder project: Het Talentenhuis. Er worden workshops en activiteiten ontwikkeld gericht op alle kinderen en jongeren van 9 t/m 17 jaar in de wijken Grootstal, Hatertse Hei en Hatert. Het bijzondere is dat dit niet op een vaste locatie gebeurt, maar vooral op […]

Financiële cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2016. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.575.800 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.620.400 83% Projectmiddelen 799.300 14% Overige bedrijfsopbrengsten 156.100 3% Totaal:  5.575.800 100% Inkomsten uit projecten naar […]

Personele cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast word percentages ziekteverzuim vermeld. Aantal medewerkers   aantal fte % Regulier 94 67,8 90% Gedetacheerd 13 7,5 10% Totaal 107 75,3 100% Op 31 december 2016 waren bij Tandem 94 mensen in dienst. Naast […]