Van W4 naar fusieplannen met Het Inter-Lokaal

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

In 2016 heeft een belangrijke (door)ontwikkeling plaatsgevonden in het Nijmeegse welzijnswerk. Vanuit het samenwerkingsverband W4 zijn in 2016 plannen gemaakt voor twee nieuwe (fusie)organisaties. Twee nieuwe organisaties Het Inter-lokaal & Tandem richten zich op het versterken van de Nijmeegse wijken en samenleving. Ze zorgen ervoor dat talenten en kracht in de samenleving beter worden benut. […]

Klantenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht & Managementteam

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

De Klantenraad van Tandem: Ton Verberne (penningmeester/vice-voorzitter) Marij de Vos (secretaris tot 29 maart 2016) Vidosava Tosic-Lacarak (lid tot 5 oktober 2016) Aleksandr Stommels (adviseur van de Klantenraad per 29 juni 2016) De Ondernemingsraad van Tandem: Benno Linssen (voorzitter) Paul Reuling (secretaris) Nicole van den Elsen Indra Knoop Nienke Geurts Wilma Smits (ambtelijk secretariaat)   […]

Jongeren waarderen Nijmeegs Jongerenwerk met 8,3

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Het jongerenwerk staat volop in de belangstelling en is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Maar wat vinden jongeren zelf van het Nijmeegs jongerenwerk? Tandem Welzijn heeft in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 313 jongeren. Hieruit blijkt onder andere dat Nijmeegse jongeren anno 2016 tevreden zijn over het jongerenwerk (rapportcijfer 8,3). Ook blijkt uit […]

Samen leren op online platform Jongeren024

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

De Small Private Online Course (SPOC) Jongeren024 was een online platform voor jongeren in de regio Nijmegen, dat in 2016 als pilot is gelanceerd. Van 31 oktober tot 23 december gingen beleidsmakers, politici, straatcoaches, jongerenwerkers, docenten en andere jongeren met elkaar in gesprek over de leefwereld van jongeren en hoe daarin iets te veranderen. Jongeren […]

Jimmy’s Nijmegen start in eigen pand

Waarden: VerbindendVooruitstrevendVrijheid

Jimmy’s Regio Nijmegen Waar kun je als jongere terecht met je vragen? Wat als je een geweldig idee hebt maar niet weet waar te beginnen? Hoe oefen je als jongere invloed uit op het beleid van de gemeente of een zorginstelling? Wil je graag hulp met iets, maar niet meteen naar een “probleemloket”? Over dit […]

Onderzoek naar sociale verbinding in Nijmeegse wijken

Waarden: VakmanschapVooruitstrevendVrijheid

Verschillende sociale rollen dragen bij aan sociale netwerkvorming en gemeenschapsvorming in de wijk. Zo zijn veel mensen buurman en buurvrouw, maar soms ook vrijwilliger bij wijkactiviteiten. Niet alle mensen met een beperking vervullen echter dergelijke sociale rollen. Soms is dat een bewuste keuze, maar vaak ook niet. Sommige bewonersgroepen sluiten dan ook (vaak onbewust) mensen […]

Vrijwilligers bij de VoorleesExpress

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Begin 2017 vond de feestelijke afsluiting van het project de VoorleesExpress plaats. Ruim 55 gezinnen en hun voorlezers, die in 2016 aan het project hebben deelgenomen, ontvingen tijdens deze bijeenkomst in voorzieningenhart ’t Hert onder andere een diploma. Dit ontvingen ze uit handen van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Hij toonde zich zeer betrokken bij […]

Productiecijfers 2016

Waarden: VertrouwenVindingrijkVooruitstrevend

Onderstaande gegevens staan tevens vermeld in het W4 Jaarverslag 2016 en geven een impressie van de realisatie per programma, per thema en per project. Onderstaande tabel laat de gerealiseerde inzet van uren per 31 december 2016 zien. Totaal alle programma’s Plan Rea % Community building 17.683 18.574 105 Talentontwikkeling 39.622 39.928 101 Totaal Budgetovereenkomst 57.305 58.502 102* Extra gefinancierde projecten 12.020 […]

Financiële cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2016. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.575.800 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.620.400 83% Projectmiddelen 799.300 14% Overige bedrijfsopbrengsten 156.100 3% Totaal:  5.575.800 100% Inkomsten uit projecten naar […]

Personele cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast word percentages ziekteverzuim vermeld. Aantal medewerkers   aantal fte % Regulier 94 67,8 90% Gedetacheerd 13 7,5 10% Totaal 107 75,3 100% Op 31 december 2016 waren bij Tandem 94 mensen in dienst. Naast […]