Klantenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht & Managementteam

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

De Klantenraad van Tandem: Ton Verberne (penningmeester/vice-voorzitter) Marij de Vos (secretaris tot 29 maart 2016) Vidosava Tosic-Lacarak (lid tot 5 oktober 2016) Aleksandr Stommels (adviseur van de Klantenraad per 29 juni 2016) De Ondernemingsraad van Tandem: Benno Linssen (voorzitter) Paul Reuling (secretaris) Nicole van den Elsen Indra Knoop Nienke Geurts Wilma Smits (ambtelijk secretariaat)   […]

Samen leren op online platform Jongeren024

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

De Small Private Online Course (SPOC) Jongeren024 was een online platform voor jongeren in de regio Nijmegen, dat in 2016 als pilot is gelanceerd. Van 31 oktober tot 23 december gingen beleidsmakers, politici, straatcoaches, jongerenwerkers, docenten en andere jongeren met elkaar in gesprek over de leefwereld van jongeren en hoe daarin iets te veranderen. Jongeren […]

Highlights Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijk

In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en resultaten van Jongerenwerk Dukenburg (JWD) in het jaar 2016. Vuurwerkpreventie In 2016 was JWD actief op alle 7 basisscholen in Stadsdeel Dukenburg. Voor de jaarwisseling heeft JWD op 6 van deze basisscholen een grote activiteit in het kader van vuurwerkpreventie uitgevoerd. Dit deden […]

Bewoners maken Hengstdal de leukste wijk van Nederland

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijkVrijheid

Op 9 tot en met 14 mei 2016 is onder begeleiding van 25 opbouwerkers van Tandem de Oasis Game gespeeld met bewoners in de kop van Hengstdal (stadsdeel Nijmegen-Oost). De Oasis Game is een buurtspel, in Brazilië bedacht, waarin buurtbewoners samen de buurt in beweging zetten. Zonder geld, maar met een heleboel energie gaan de […]

Bij het Talentenhuis kan iedereen meedoen

Waarden: VertrouwenVindingrijkVrijheid

In het stadsdeel Nijmegen-Zuid is het jongerenwerk in 2016 begonnen met een bijzonder project: Het Talentenhuis. Er worden workshops en activiteiten ontwikkeld gericht op alle kinderen en jongeren van 9 t/m 17 jaar in de wijken Grootstal, Hatertse Hei en Hatert. Het bijzondere is dat dit niet op een vaste locatie gebeurt, maar vooral op […]

Productiecijfers 2016

Waarden: VertrouwenVindingrijkVooruitstrevend

Onderstaande gegevens staan tevens vermeld in het W4 Jaarverslag 2016 en geven een impressie van de realisatie per programma, per thema en per project. Onderstaande tabel laat de gerealiseerde inzet van uren per 31 december 2016 zien. Totaal alle programma’s Plan Rea % Community building 17.683 18.574 105 Talentontwikkeling 39.622 39.928 101 Totaal Budgetovereenkomst 57.305 58.502 102* Extra gefinancierde projecten 12.020 […]

Financiële cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2016. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.575.800 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.620.400 83% Projectmiddelen 799.300 14% Overige bedrijfsopbrengsten 156.100 3% Totaal:  5.575.800 100% Inkomsten uit projecten naar […]

Personele cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast word percentages ziekteverzuim vermeld. Aantal medewerkers   aantal fte % Regulier 94 67,8 90% Gedetacheerd 13 7,5 10% Totaal 107 75,3 100% Op 31 december 2016 waren bij Tandem 94 mensen in dienst. Naast […]