Van W4 naar fusieplannen met Het Inter-Lokaal

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

In 2016 heeft een belangrijke (door)ontwikkeling plaatsgevonden in het Nijmeegse welzijnswerk. Vanuit het samenwerkingsverband W4 zijn in 2016 plannen gemaakt voor twee nieuwe (fusie)organisaties. Twee nieuwe organisaties Het Inter-lokaal & Tandem richten zich op het versterken van de Nijmeegse wijken en samenleving. Ze zorgen ervoor dat talenten en kracht in de samenleving beter worden benut. […]

Jongeren waarderen Nijmeegs Jongerenwerk met 8,3

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Het jongerenwerk staat volop in de belangstelling en is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Maar wat vinden jongeren zelf van het Nijmeegs jongerenwerk? Tandem Welzijn heeft in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 313 jongeren. Hieruit blijkt onder andere dat Nijmeegse jongeren anno 2016 tevreden zijn over het jongerenwerk (rapportcijfer 8,3). Ook blijkt uit […]

Home-Start biedt steuntje in de rug van gezinnen

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVrijheid

Stel je eens voor: Je hebt weinig contact met familie en vrienden. Er zijn moeilijkheden met de kinderen. Je zit eigenlijk klem. Dan is het fijn als er iemand tijd heeft om te luisteren en je een steuntje in de rug geeft, zodat je weer op eigen benen verder kunt gaan. Home-Start is een programma […]

Kwaliteitsimpuls Nijmeegs Opbouwwerk

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

In 2016 heeft het Nijmeegse opbouwwerk een extra kwaliteitsimpuls gekregen. Er was (tijdelijk) 3 fte extra personele inzet beschikbaar ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van het opbouwwerk (periode februari – december 2016). De nieuwe praktijkontwikkelaars stimuleerden de lerende en onderzoekende houding van de opbouwwerkers van Tandem en ondersteunden hen bij het in de […]

Vrijwilligers bij de VoorleesExpress

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Begin 2017 vond de feestelijke afsluiting van het project de VoorleesExpress plaats. Ruim 55 gezinnen en hun voorlezers, die in 2016 aan het project hebben deelgenomen, ontvingen tijdens deze bijeenkomst in voorzieningenhart ’t Hert onder andere een diploma. Dit ontvingen ze uit handen van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Hij toonde zich zeer betrokken bij […]

Highlights Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijk

In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en resultaten van Jongerenwerk Dukenburg (JWD) in het jaar 2016. Vuurwerkpreventie In 2016 was JWD actief op alle 7 basisscholen in Stadsdeel Dukenburg. Voor de jaarwisseling heeft JWD op 6 van deze basisscholen een grote activiteit in het kader van vuurwerkpreventie uitgevoerd. Dit deden […]

Bewoners maken Hengstdal de leukste wijk van Nederland

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijkVrijheid

Op 9 tot en met 14 mei 2016 is onder begeleiding van 25 opbouwerkers van Tandem de Oasis Game gespeeld met bewoners in de kop van Hengstdal (stadsdeel Nijmegen-Oost). De Oasis Game is een buurtspel, in Brazilië bedacht, waarin buurtbewoners samen de buurt in beweging zetten. Zonder geld, maar met een heleboel energie gaan de […]

Bij het Talentenhuis kan iedereen meedoen

Waarden: VertrouwenVindingrijkVrijheid

In het stadsdeel Nijmegen-Zuid is het jongerenwerk in 2016 begonnen met een bijzonder project: Het Talentenhuis. Er worden workshops en activiteiten ontwikkeld gericht op alle kinderen en jongeren van 9 t/m 17 jaar in de wijken Grootstal, Hatertse Hei en Hatert. Het bijzondere is dat dit niet op een vaste locatie gebeurt, maar vooral op […]

Productiecijfers 2016

Waarden: VertrouwenVindingrijkVooruitstrevend

Onderstaande gegevens staan tevens vermeld in het W4 Jaarverslag 2016 en geven een impressie van de realisatie per programma, per thema en per project. Onderstaande tabel laat de gerealiseerde inzet van uren per 31 december 2016 zien. Totaal alle programma’s Plan Rea % Community building 17.683 18.574 105 Talentontwikkeling 39.622 39.928 101 Totaal Budgetovereenkomst 57.305 58.502 102* Extra gefinancierde projecten 12.020 […]

Financiële cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2016. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.575.800 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.620.400 83% Projectmiddelen 799.300 14% Overige bedrijfsopbrengsten 156.100 3% Totaal:  5.575.800 100% Inkomsten uit projecten naar […]