Van W4 naar fusieplannen met Het Inter-Lokaal

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

In 2016 heeft een belangrijke (door)ontwikkeling plaatsgevonden in het Nijmeegse welzijnswerk. Vanuit het samenwerkingsverband W4 zijn in 2016 plannen gemaakt voor twee nieuwe (fusie)organisaties. Twee nieuwe organisaties Het Inter-lokaal & Tandem richten zich op het versterken van de Nijmeegse wijken en samenleving. Ze zorgen ervoor dat talenten en kracht in de samenleving beter worden benut. […]

Ouders en kinderen zeer tevreden over Activiteitenpleinen

Waarden: VakmanschapVerbindendVrijheid

Wat is het Activiteitenplein? Het Activiteitenplein (AP) is onderdeel van de Brede School: een omgeving om te spelen, te leren en te ontspannen.  In blokken en per leeftijdscategorie kunnen kinderen zich inschrijven voor activiteiten. Deze richten zich op sport, cultuur (muziek, beeldend, drama), recreatie en ontspanning, educatie en gezonde leefstijl. Het programma van de Activiteitenpleinen […]

Jongeren waarderen Nijmeegs Jongerenwerk met 8,3

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Het jongerenwerk staat volop in de belangstelling en is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Maar wat vinden jongeren zelf van het Nijmeegs jongerenwerk? Tandem Welzijn heeft in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 313 jongeren. Hieruit blijkt onder andere dat Nijmeegse jongeren anno 2016 tevreden zijn over het jongerenwerk (rapportcijfer 8,3). Ook blijkt uit […]

Home-Start biedt steuntje in de rug van gezinnen

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVrijheid

Stel je eens voor: Je hebt weinig contact met familie en vrienden. Er zijn moeilijkheden met de kinderen. Je zit eigenlijk klem. Dan is het fijn als er iemand tijd heeft om te luisteren en je een steuntje in de rug geeft, zodat je weer op eigen benen verder kunt gaan. Home-Start is een programma […]

Samen leren op online platform Jongeren024

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

De Small Private Online Course (SPOC) Jongeren024 was een online platform voor jongeren in de regio Nijmegen, dat in 2016 als pilot is gelanceerd. Van 31 oktober tot 23 december gingen beleidsmakers, politici, straatcoaches, jongerenwerkers, docenten en andere jongeren met elkaar in gesprek over de leefwereld van jongeren en hoe daarin iets te veranderen. Jongeren […]

Kwaliteitsimpuls Nijmeegs Opbouwwerk

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

In 2016 heeft het Nijmeegse opbouwwerk een extra kwaliteitsimpuls gekregen. Er was (tijdelijk) 3 fte extra personele inzet beschikbaar ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van het opbouwwerk (periode februari – december 2016). De nieuwe praktijkontwikkelaars stimuleerden de lerende en onderzoekende houding van de opbouwwerkers van Tandem en ondersteunden hen bij het in de […]

Jimmy’s Nijmegen start in eigen pand

Waarden: VerbindendVooruitstrevendVrijheid

Jimmy’s Regio Nijmegen Waar kun je als jongere terecht met je vragen? Wat als je een geweldig idee hebt maar niet weet waar te beginnen? Hoe oefen je als jongere invloed uit op het beleid van de gemeente of een zorginstelling? Wil je graag hulp met iets, maar niet meteen naar een “probleemloket”? Over dit […]

Vrijwilligers bij de VoorleesExpress

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Begin 2017 vond de feestelijke afsluiting van het project de VoorleesExpress plaats. Ruim 55 gezinnen en hun voorlezers, die in 2016 aan het project hebben deelgenomen, ontvingen tijdens deze bijeenkomst in voorzieningenhart ’t Hert onder andere een diploma. Dit ontvingen ze uit handen van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Hij toonde zich zeer betrokken bij […]

Highlights Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijk

In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en resultaten van Jongerenwerk Dukenburg (JWD) in het jaar 2016. Vuurwerkpreventie In 2016 was JWD actief op alle 7 basisscholen in Stadsdeel Dukenburg. Voor de jaarwisseling heeft JWD op 6 van deze basisscholen een grote activiteit in het kader van vuurwerkpreventie uitgevoerd. Dit deden […]

Bewoners maken Hengstdal de leukste wijk van Nederland

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijkVrijheid

Op 9 tot en met 14 mei 2016 is onder begeleiding van 25 opbouwerkers van Tandem de Oasis Game gespeeld met bewoners in de kop van Hengstdal (stadsdeel Nijmegen-Oost). De Oasis Game is een buurtspel, in Brazilië bedacht, waarin buurtbewoners samen de buurt in beweging zetten. Zonder geld, maar met een heleboel energie gaan de […]