Ouders en kinderen zeer tevreden over Activiteitenpleinen

Waarden: VakmanschapVerbindendVrijheid

Wat is het Activiteitenplein? Het Activiteitenplein (AP) is onderdeel van de Brede School: een omgeving om te spelen, te leren en te ontspannen.  In blokken en per leeftijdscategorie kunnen kinderen zich inschrijven voor activiteiten. Deze richten zich op sport, cultuur (muziek, beeldend, drama), recreatie en ontspanning, educatie en gezonde leefstijl. Het programma van de Activiteitenpleinen […]

Klantenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht & Managementteam

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

De Klantenraad van Tandem: Ton Verberne (penningmeester/vice-voorzitter) Marij de Vos (secretaris tot 29 maart 2016) Vidosava Tosic-Lacarak (lid tot 5 oktober 2016) Aleksandr Stommels (adviseur van de Klantenraad per 29 juni 2016) De Ondernemingsraad van Tandem: Benno Linssen (voorzitter) Paul Reuling (secretaris) Nicole van den Elsen Indra Knoop Nienke Geurts Wilma Smits (ambtelijk secretariaat)   […]

Home-Start biedt steuntje in de rug van gezinnen

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVrijheid

Stel je eens voor: Je hebt weinig contact met familie en vrienden. Er zijn moeilijkheden met de kinderen. Je zit eigenlijk klem. Dan is het fijn als er iemand tijd heeft om te luisteren en je een steuntje in de rug geeft, zodat je weer op eigen benen verder kunt gaan. Home-Start is een programma […]

Kwaliteitsimpuls Nijmeegs Opbouwwerk

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

In 2016 heeft het Nijmeegse opbouwwerk een extra kwaliteitsimpuls gekregen. Er was (tijdelijk) 3 fte extra personele inzet beschikbaar ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van het opbouwwerk (periode februari – december 2016). De nieuwe praktijkontwikkelaars stimuleerden de lerende en onderzoekende houding van de opbouwwerkers van Tandem en ondersteunden hen bij het in de […]

Onderzoek naar sociale verbinding in Nijmeegse wijken

Waarden: VakmanschapVooruitstrevendVrijheid

Verschillende sociale rollen dragen bij aan sociale netwerkvorming en gemeenschapsvorming in de wijk. Zo zijn veel mensen buurman en buurvrouw, maar soms ook vrijwilliger bij wijkactiviteiten. Niet alle mensen met een beperking vervullen echter dergelijke sociale rollen. Soms is dat een bewuste keuze, maar vaak ook niet. Sommige bewonersgroepen sluiten dan ook (vaak onbewust) mensen […]

Highlights Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijk

In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en resultaten van Jongerenwerk Dukenburg (JWD) in het jaar 2016. Vuurwerkpreventie In 2016 was JWD actief op alle 7 basisscholen in Stadsdeel Dukenburg. Voor de jaarwisseling heeft JWD op 6 van deze basisscholen een grote activiteit in het kader van vuurwerkpreventie uitgevoerd. Dit deden […]

Financiële cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2016. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.575.800 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.620.400 83% Projectmiddelen 799.300 14% Overige bedrijfsopbrengsten 156.100 3% Totaal:  5.575.800 100% Inkomsten uit projecten naar […]

Personele cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast word percentages ziekteverzuim vermeld. Aantal medewerkers   aantal fte % Regulier 94 67,8 90% Gedetacheerd 13 7,5 10% Totaal 107 75,3 100% Op 31 december 2016 waren bij Tandem 94 mensen in dienst. Naast […]