Vrijwilligers bij de VoorleesExpress

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Begin 2017 vond de feestelijke afsluiting van het project de VoorleesExpress plaats. Ruim 55 gezinnen en hun voorlezers, die in 2016 aan het project hebben deelgenomen, ontvingen tijdens deze bijeenkomst in voorzieningenhart ’t Hert onder andere een diploma. Dit ontvingen ze uit handen van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Hij toonde zich zeer betrokken bij het project. Bruls: “We weten gewoon, als je vroeg begint met lezen, dan heb je daar later veel voordelen van. Als je taal goed beheerst maakt dat het leven een stuk gemakkelijker en ook leuker.” Aansluitend was er een voorstelling van Mylo Freeman, prentenboekenmaker. Samen met gitariste Maria Romijn presenteerde ze een van haar Prinses Arabella boeken. De vierde periode van de VoorleesExpress is met ruim 55 gezinnen en voldoende vrijwillige voorlezers zeer succesvol geweest.

Wat is de VoorleesExpress
Eén keer per week, gedurende twintig weken, komt een vrijwilliger in een gezin om het kind (of kinderen) voor te lezen en taalspelletjes met hen te doen. Zo vergroten kinderen (en ouders) spelenderwijs hun woordenschat en hun plezier in lezen en taal. Niet alleen worden de kinderen voorgelezen, de ouders zitten erbij en krijgen tips en advies om na twintig weken het voorlezen en de spelletjes voort te zetten. De VoorleesExpress is een landelijk initiatief en wordt in Nijmegen in samenwerking uitgevoerd door Tandem Welzijn en de Bibliotheek Gelderland-Zuid.

Goed voor (taal)ontwikkeling
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op driejarige leeftijd dagelijks worden voorgelezen, na twee jaar hoger op taal en rekenen scoren dan leeftijdsgenootjes die niet worden voorgelezen. Ze lopen ook voor op sociaal, emotioneel, fysiek en creatief gebied. De VoorleesExpress staat daarom klaar voor gezinnen met kinderen tussen de twee en acht jaar die op deze leuke manier wel wat extra taal kunnen gebruiken. Het programma start twee keer per jaar in september en februari. Op een laatste afsluitende bijeenkomst komen alle gezinnen en voorlezers na de periode van 20 weken nog even bij elkaar. Meer informatie over de VoorleesExpress: http://voorleesexpress.nl/locatie/nijmegen

VoorleesExpress bij N1
Bekijk hierover het item van N1 over de VoorleesExpress: