Van W4 naar fusieplannen met Het Inter-Lokaal

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

In 2016 heeft een belangrijke (door)ontwikkeling plaatsgevonden in het Nijmeegse welzijnswerk. Vanuit het samenwerkingsverband W4 zijn in 2016 plannen gemaakt voor twee nieuwe (fusie)organisaties.

Twee nieuwe organisaties
Het Inter-lokaal & Tandem richten zich op het versterken van de Nijmeegse wijken en samenleving. Ze zorgen ervoor dat talenten en kracht in de samenleving beter worden benut. Hierbij ligt de focus vooral op participeren, ondersteunen en verbinden van bewoners en bewonersinitiatieven. Het doel is dat elke inwoner van Nijmegen zoveel mogelijk (op eigen kracht) mee kan doen in de samenleving. Er worden zo problemen voorkomen en minder een beroep gedaan op zorg. Het Inter-lokaal & Tandem fuseren per 1 april 2017.

NIM en Swon richten zich met name op het versterken van Nijmegenaren die het op eigen kracht (net) niet redden. Hierbij ligt de focus vooral op het ondersteunen, begeleiden en toeleiden naar andere zorg als dat nodig is. Doel is om deze bewoners te ondersteunen, zodat zij op eigen kracht (met behulp van hun eigen netwerk) verder kunnen. NIM&Swon fuseren per 1 januari 2017.

Activiteiten in aanloop naar fusie
Zoals u in het voorwoord van onze bestuurder kunt lezen zijn er heel wat activiteiten opgezet om de fusie tussen Tandem en Het Inter-lokaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit betekent naast de ontwikkeling van de fusieplannen allereerst elkaar ontmoeten en met elkaar (en elkaars werk) kennismaken. Ook is er tijdens een medewerkersbijeenkomst in september 2016 al verkend hoe medewerkers van Tandem, HIL en Stips nu al met elkaar in de wijk samen kunnen werken. Natuurlijk zal de fusie pas echt in 2017 vorm beginnen te krijgen, maar we laten u graag zien dat er in de loop van 2016 reeds  verbindingen tot stand zijn gekomen die in 2017 (en daarna) tot iets moois gaan leiden.