Productiecijfers 2016

Waarden: VertrouwenVindingrijkVooruitstrevend

Onderstaande gegevens staan tevens vermeld in het W4 Jaarverslag 2016 en geven een impressie van de realisatie per programma, per thema en per project. Onderstaande tabel laat de gerealiseerde inzet van uren per 31 december 2016 zien.

Totaal alle programma’s Plan Rea %
Community building 17.683 18.574 105
Talentontwikkeling 39.622 39.928 101
Totaal Budgetovereenkomst 57.305 58.502 102*
Extra gefinancierde projecten 12.020 12.965 108
Totaal Budgetovereenkomst & Projecten 69.325 71.467 103*

* Dit betreft een gewogen gemiddelde

Realisatie per thema
Elk thema heeft betrekking op een beleidsterrein. Onderstaande tabellen geven per thema de realisatie aan van de budgetovereenkomst.

Programma Community Building Plan Rea %
Opbouwwerk 9.106 9.839 108
Ouder en kind 3.436 3.634 106
Jongerenwerk 5.141 5.100 99
Totaal Budgetovereenkomst 17.683 18.574 105
De projecten 4.744 4.983 105
Totaal 22.427 23.557 105

Het programma Communitybuilding laat een over-realisatie zien van 5%. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere inzet ten behoeve van de Sociale Wijkteams.

Extra gefinancierde projecten
Plan Rea %
Trias 856 1.076 126
Teamleider SWT 2.119 2.119 100
Jaarafsluiting BS Hatert 60 60 100
Wijkatelier Lindenholt 403 403 100
Externe leercoaches W4 264 279 105
Communities uitbreiding OW 758 763 101
Academische werkplaats 92 92 100
Zelforganisaties 192 192 100
Totaal  4.744 4.983 105

De realisatie van het programma talentontwikkeling ligt 2% boven de afgesproken inzet.

Programma Talentontwikkeling Plan Rea %
Opbouwwerk 3.948 4.080 103
Ouder en kind 16.332 15.762 97
Jongerenwerk 19.342 20.087 104
Totaal Budget overeenkomst 35.622 39.928 101
Extra gefinancierde projecten 7.276 7.982 110
Totaal 46.898 47.911 102

 

Extra gefinancierde projecten Plan Rea %
BRS Coördinatie 5.244 5.514 105
Spel aan huis Hatert 152 152 100
Pedagogisch weekend 60 65 108
VoorleesExpress Stedelijk 192 192 100
Talent Ontwikkelingstraject 64 64 99
Jongerenwerk Brakkenstein 103 103 100
Jongerenwerk Dukenburg 100 100 100
Jimmy’s 1.271 1.703 134
Taal voor ouder en kind 90 90 100
Totaal 7.276 7.982 110