Personele cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast word percentages ziekteverzuim vermeld.

Aantal medewerkers

  aantal fte %
Regulier 94 67,8 90%
Gedetacheerd 13 7,5 10%
Totaal 107 75,3 100%

Op 31 december 2016 waren bij Tandem 94 mensen in dienst. Naast de reguliere medewerkers waren er ook 13 medewerkers gedetacheerd vanuit Stg. Wijkwerk en het Werkbedrijf of als zzp-er bij Tandem Welzijn werkzaam.

Aantal medewerkers en fte primair proces en ondersteuning

aantal fte %
Primair proces 76 54,4 80%
Ondersteuning 18 13,4 20%
% 94 67,8 100%

Sekse

 
Man Vrouw Totaal
Primair proces 31 45 76
Bedrijfsbureau 3 7 10
Management 3 5 8
Totaal 37 57 94
Totaal in % 39,4% 60,6% 100%

Leeftijdsopbouw

< 25 25-34 35-44 45-54 > 55 Totaal
Primair proces 6 17 20 13 20 76
Bedrijfsbureau 1 0 1 3 5 10
Management 0 0 1 3 4 8
Totaal 7 17 21 19 29 94

Op 31 december 2016 was de gemiddelde leeftijd 44,5 jaar. In 2015 was dat 44,8, in 2014 was dat 45,8 en voorgaande jaren 47 jaar. Tandem streeft ernaar om de gemiddelde leeftijd verder te verlagen.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2016 gestegen naar 4,5% ten opzichte van 2,9% in 2015 en 5,1% in 2014. Dit ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde verzuimcijfer van 5,3% en het landelijk cijfer van de branche Gezondheids- en Welzijnszorg (5%) (bron: cbs.nl). De doelstelling van Tandem om het ziekteverzuim onder deze 5% te houden is daarmee behaald.