Onderzoek naar sociale verbinding in Nijmeegse wijken

Waarden: VakmanschapVooruitstrevendVrijheid

Verschillende sociale rollen dragen bij aan sociale netwerkvorming en gemeenschapsvorming in de wijk. Zo zijn veel mensen buurman en buurvrouw, maar soms ook vrijwilliger bij wijkactiviteiten. Niet alle mensen met een beperking vervullen echter dergelijke sociale rollen. Soms is dat een bewuste keuze, maar vaak ook niet. Sommige bewonersgroepen sluiten dan ook (vaak onbewust) mensen met een beperking uit. Maar ook eigen beeldvorming van bewoners kan verbinding in de weg staan. Bovendien verschilt het niveau van sociale verbinding, het maakt uit in welke wijk iemand woont.

Wijk belangrijke plek voor vormgeven particiopatie
Deze conclusies komen naar voren in het promotie onderzoek ‘Sociale verbinding in de wijk’, waarin de sociale netwerkvorming en gemeenschapsvorming van mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening centraal staat. In 2016 onderzocht projectleider innovatie & ontwikkeling Annica Brummel verschillende wijken op hun sociale verbindingen. De wijk is namelijk een belangrijke plek om participatie vorm te geven; steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals werken wijkgericht. Maar wat betekent het om wijkgericht te werken? Welke verschillen zijn er tussen wijken? En welke mogelijkheden hebben mensen met een beperking om op gelijke voet mee te doen in de wijk? Het onderzoek geeft antwoord op deze vragen.

Nieuw perspectief op wijkgericht werken en sociale inclusie
Brummel vergeleek in 2016 de Nijmeegse wijken Nije Veld, ’t Acker en Hengstdal met elkaar en nam hiervoor interviews af bij mensen met een beperking. Ook sprak zij informele bewonersgroepen, zoals eetgroepen, sportgroepen of wijkraden. Sociale verbinding in de wijk gaat over het snijvlak tussen individu en de context, tussen zorg en welzijn, en tussen formele en informele netwerken. Het geeft inzicht in patronen die participatie op gelijke voet belemmeren, maar ook stimuleren. De capability benadering, die het theoretisch kader vormt van dit boek, biedt een nieuw perspectief op sociale inclusie. Dit onderzoek is interessant voor iedereen die te maken heeft met wijkgericht werken en sociale inclusie.

Over Annica Brummel
Annica Brummel (1977) werkt al meer dan 15 jaar als projectleider in het welzijnswerk (bij welzijnsorganisatie Tandem). Sinds 2012 combineerde ze deze functie met dit promotieonderzoek. Op dinsdag 27 juni 2017, om 14.30 uur, verdedigt zij haar proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Driestroom, RIBW Nijmegen-Rivierenland, MEE Gelderse Poort, Pluryn en Tandem.