Highlights Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijk

In onderstaand overzicht wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en resultaten van Jongerenwerk Dukenburg (JWD) in het jaar 2016.

Vuurwerkpreventie
In 2016 was JWD actief op alle 7 basisscholen in Stadsdeel Dukenburg. Voor de jaarwisseling heeft JWD op 6 van deze basisscholen een grote activiteit in het kader van vuurwerkpreventie uitgevoerd. Dit deden zij in nauwe samenwerking met de brandweer, politie, straatcoaches en een flink aantal stagiaires. Hierbij zijn bijna 350 kinderen uit Dukenburg (groep 7 en 8) bereikt. Daarnaast zijn op de basisschool Aldenhove dit jaar voor het eerst ook ouders betrokken bij de vuurwerkpreventie. Circa 5 ouders namen, net als hun kinderen, deel aan de workshops.

Schoolondersteuning
Op de basisscholen Prins Maurits en de Aldenhove vond twee keer per week schoolondersteuning plaats door JWD. Er werden jongeren begeleid die het lastig vonden om alleen huiswerk te maken of zich, om wat voor reden dan ook, thuis niet kunnen concentreren. De schoolondersteuning in Zwanenveld is halverwege het jaar helaas gestopt, omdat er te weinig animo was vanuit de jongeren. In Aldenhof is de huiswerkgroep nog steeds een groot succes, met tweemaal per week circa 15 jongeren die elkaar helpen met huiswerk maken.

Meiden- en jongensgroepen
In 2016 heeft JWD meer gebruik gemaakt van de accomodatie de Lindenberg in de wijk Aldenhof. Wekelijks vonden hier activiteiten door 3 meidengroepen (25 meiden) plaats. De activiteiten varieerden van koken tot beauty en van dansen tot paardrijden. Daarnaast zijn er 2 nieuwe jongensgroepen ontstaan in de wijken Meijhorst en Aldenhof. Eén groep bestaat uit circa 20 jongens in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar. Zij komen wekelijks bij elkaar om activiteiten te ondernemen. Deze activiteiten bestaan uit FIFA spelen, muziek luisteren, workshops volgen, etcetera. Een andere groep uit de Meijhorst van circa 15 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar gaan één avond in de week naar de Lindenberg om voetbal en films te kijken. Hierdoor is contact ontstaan met een nieuwe groep jongens.

Voorlichting gamen
Bij JC Staddijk zijn circa 50 jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan een FIFA-toernooi. Om mee te kunnen doen moesten de jongeren vooraf een korte workshop volgen. Deze workshop ging over een gameverslaving, waarbij jongeren geprikkeld werden om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Op deze manier werden ze bewust gemaakt van de gevolgen van teveel gamen. Daarnaast kregen alle jongeren een flyer mee naar huis met onder andere tips voor ouders om hiermee om te gaan. Deze preventieve activiteit werd gevolgd door een grote Iftar voor alle jongeren uit Dukenburg in de leeftijd van 15 t/m 23 jaar. Hier hebben circa 25 jongeren aan deelgenomen, waarbij alle jongeren ook iets lekkers te eten van thuis hadden meegenomen. Dit culturele feest bleek een groot succes.

Overlast in Tolhuis
2016 was een gemengd jaar op het gebied van jongerenoverlast in Dukenburg. Over het algemeen was het beeld vrij rustig. Mede door de ambulante inzet vanuit JWD. Drie jongerenwerkers waren regelmatig actief op straat om contact te maken met jongeren, (overlast)situaties in kaart te brengen en de behoeften op te halen bij nieuwe doelgroepen. In de wijk Tolhuis was sprake van een situatie waarbij jongeren, vooral na 00:00 ’s nachts, veel overlast veroorzaakten voor omwonende buurtbewoners. Door in Tolhuis voor een bepaalde periode samen te werken met de Straatcoaches is door JWD in deze situatie adequaat gehandeld. Mede door deze integrale aanpak van de verschillende partijen is de overlast afgenomen. Extra aandacht blijft echter belangrijk in deze wijk.

50 jaar Dukenburg
In 2016 bestond Dukenburg 50 jaar. Naar aanleiding van deze verjaardag heeft JWD een groot voetbaltoernooi georganiseerd voor jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van alle basisscholen i.s.m. met voetbalvereniging Oranje Blauw. Het sportieve toernooi vond plaats in juni 2016. Met de opkomst van ongeveer 150 jongeren, 30 ouders en 20 vrijwilligers was iedereen zeer tevreden.

SPARK!
Het SPARK! festival in 2016 stond in het teken van het 50 jaar bestaan van stadsdeel Dukenburg. Daarbij was JWD verantwoordelijk voor het scholenprogramma, dat bestond uit diverse workshops op scholen en de gezamenlijke einduitvoering in Lindenberg Aldenhof. Vijf scholen hebben 1 of 2 workshops gevolgd op de eigen locatie, gericht op dans, zang en theater. Er hebben ongeveer 50 jongeren actief meegedaan aan deze workshops. Tijdens de presentaties in de Sporthal Meijhorst waren er 300 bezoekers om deze kinderen aan te moedigen. De scholen waren zeer positief over de  workshops. De organisatie van de einduitvoering kon volgens de scholen nog wel wat beter.

Opening speeltuin
Samen met kinderen van de Montessorischool school in Malvert heeft jongerenwerk Dukenburg in november 2016 een nieuwe speeltuin geopend voor de kinderen van de school en voor kinderen uit de wijk. De feestelijke opening is verricht door wijkmanager Marjo van Ginneken. Het voormalige voetbalveldje met veel hondenpoep, werd omgetoverd tot een plezierig speelveld met kabelbaan, klimmuur en schommel. Ook keerde het voetbalveld terug met natuurlijke palen. Het speelveld is ontwikkeld door kinderen i.s.m met stagiaires en jongerenwerkers van Tandem.

Samenwerking Staddijk
In 2016 heeft de (onzekere) toekomst van Stichting Staddijk een grote factor gespeeld in de samenwerking binnen JWD. Aan het eind van 2016 werd bekend dat de subsidierelatie met Stichting Staddijk zou worden beëindigd. Staddijk heeft dan ook geen gegevens aangeleverd van haar activiteiten voor dit jaarverslag. Het einde van Stichting Staddijk betekende ook automatisch het einde van JWD als samenwerkingsverband.