Jongeren waarderen Nijmeegs Jongerenwerk met 8,3

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

Het jongerenwerk staat volop in de belangstelling en is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Maar wat vinden jongeren zelf van het Nijmeegs jongerenwerk? Tandem Welzijn heeft in 2016 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 313 jongeren. Hieruit blijkt onder andere dat Nijmeegse jongeren anno 2016 tevreden zijn over het jongerenwerk (rapportcijfer 8,3). Ook blijkt uit het onderzoek dat 34% van de geïnterviewde jongeren in contact komt met het jongerenwerk door middel van vrienden en 23% via school. Ze vinden de ‘leuke activiteiten’, ‘chillen’ en ‘andere jongeren ontmoeten’ de belangrijkste functies van het jongerenwerk. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een infographic die de resultaten visueel weergeeft.

Conclusies uitgediept in ‘Jongerenlab’
De belangrijkste conclusies zijn in 2016 met jongeren zelf besproken in het “Jongerenlab”. Daar werden de conclusies aan de hand van uitdagende vragen en stellingen verder uitgediept. Hiermee haalt Tandem aanknopingspunten en tips op voor verbeterpunten. Naast jongeren die de vragenlijst invulden nam ook jongerennetwerk Jimmy’s deel aan het lab.

Chillen
Een belangrijke functie van het Jongerenwerk is chillen. Wat dit voor jongeren betekent is niet altijd even eenduidig. Met het woord chillen wordt namelijk niet alleen hangen bedoeld door de jongeren. Bij het jongerenlab is de betekenis van chillen uitgediept. Zo zegt een jongere: “Als je samen met vrienden ergens anders bent, vind ik dat altijd chillen”. Vrienden en sociale contacten spelen dan ook een belangrijke rol als het over chillen gaat. Het jongerencentrum is, naast buiten hangen en sporten, een net zo belangrijk domein voor jongeren. Chillen is opvallend genoeg vooral een bezigheid die je niet thuis doet. De wens van veel jongeren om te chillen, vertaalt zich ook in de alternatieve activiteiten voor het jongerenwerk. Zo is 44% thuis, gaat 43% gamen, is 41% bij vrienden thuis en 41% geeft aan op straat te zijn als ze niet bij een activiteit van het jongerenwerk zijn. Daarbij blijft sport ook een belangrijke alternatieve activiteit.

Top 5: Wat is chillen?

  1. Chillen doe je met vrienden
  2. Sporten (vooral voetbal)
  3. Bij chillen hoort vooral eten en drinken
  4. Bij chillen hoort geen druk (gewoon relaxed)
  5. Chillen in het jongerencentrum en/of buiten op straat

Bereik diversiteit
Het onderzoek laat zien dat driekwart van de jongeren die mee hebben gedaan aan de enquête een ouder heeft met een andere afkomst dan de Nederlandse. Daarmee bereikt het jongerenwerk een diverse doelgroep. Ook is 67% van de deelnemers man en 33% vrouw. Meiden zijn daarmee een opkomende doelgroep van het jongerenwerk. De komende jaren wordt dan ook nog meer geïnvesteerd om meiden te bereiken en activiteiten te ontwikkelen die voor meiden interessant zijn, zoals meidenclubs.

Tevredenheidsonderzoek
Tandem voert periodiek een tevredenheidsonderzoek onder jongeren uit. Zo is er in 2007 en 2010 ook onderzoek naar gedaan. Op deze manier evalueert Tandem hoe het jongerenwerk in Nijmegen wordt gewaardeerd, wat jongeren ervan verwachten en wat ze belangrijk vinden. Zo kan goed bepaald worden of het jongerenwerk goed aansluit bij de vraag van jongeren uit de Nijmeegse wijken en wat er in de komende jaren moet worden aangepast. Daarnaast levert het onderzoek inzicht op in hoe het jongerenwerk wordt beleefd en wat thema’s zijn waar extra aandacht voor gewenst is.

Meer weten?
In de infographic staan nog meer uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek onder jongeren in 2016. Bent u benieuwd naar het hele tevredenheidsonderzoek of de uitkomsten van het jongerenlab? Kijk dan op: www.tandemwelzijn.nl/nieuws/publicaties