Jimmy’s Nijmegen start in eigen pand

Waarden: VerbindendVooruitstrevendVrijheid

Jimmy’s Regio Nijmegen
Waar kun je als jongere terecht met je vragen? Wat als je een geweldig idee hebt maar niet weet waar te beginnen? Hoe oefen je als jongere invloed uit op het beleid van de gemeente of een zorginstelling? Wil je graag hulp met iets, maar niet meteen naar een “probleemloket”? Over dit soort vragen gaat Jimmy’s. Bij Jimmy’s krijgen jongeren meer regie over hun vragen en ideeën en worden de drijfveren en talenten van jongeren ingezet om andere jongeren te helpen. Zij krijgen hierbij hulp van professionals, zonder dat deze het direct gaan overnemen van de jongeren. Professionals werken bij Jimmy’s in een netwerk en stellen zich faciliterend, nieuwsgierig en lerend op. Want het gaat uiteindelijk om de vragen en mogelijkheden van jongeren.

Sinds september 2016 beschikt Jimmy’s Nijmegen over een eigen pand waarin de jongeren veel organiseren. Wat precies? Bekijk hiervoor de Facebookpagina van Jimmy’s Nijmegen of de website van Jimmy’s Nijmegen.

Jimmy’s in de regio Nijmegen betekent voor jongeren:

 • Eén plek (fysiek en online) waar zij makkelijk terecht kunnen voor betrouwbare informaties, advies en hulp. Waar ze sneller geholpen worden, waardoor in veel gevallen voorkomen wordt dat problemen uit de hand lopen. Jimmy’s vervult een Stip-functie voor jongeren.
 • Een jongerenorganisatie, gerund door jongeren, ondersteund door professionals en een breed netwerk.
 • Een plek waar jongeren terecht kunnen met al hun ideeën, hoe groot of klein ook.
 • Een plek waar jongeren gezamenlijk talenten kunnen ontwikkelen en waar ondernemend gedrag als onderdeel van participatie gestimuleerd wordt. Zo kunnen jongeren werken aan allerlei projecten op het gebied van burgerschap, cultuur, ondernemerschap, vrije tijd, enzovoorts
 • Een manier van werken die verschillende jongeren aan elkaar verbindt en waar jongeren van elkaar kunnen leren.

Jimmy’s in Nijmegen betekent voor partners en professionals:

 • Een bij de belevingswereld van jongeren aansluitende en mede door hen vormgegeven invulling van de transitie jeugdzorg.
 • Eén werkvloer voor organisaties die zich richten op jongeren waardoor optimale afstemming plaatsvindt.
 • Een vermindering van kosten omdat eenvoudige vragen van jongeren beantwoord kunnen worden door jongeren, altijd met een achterwacht van professionals.
 • Een centrale voorziening die bespaart op de huisvestingskosten voor partners.
 • Een preventieve voorziening voor de regio, invulling van preventief beleid.
 • Een centraal punt waar vraagstukken neergelegd kunnen worden, bijvoorbeeld beleidsthema’s van de gemeente Nijmegen (i.h.k.v. Jeugdverbinden)

Financiering:

 • De ondersteuning  voor Jimmy’s vanuit de Provincie en het Oranjefonds loopt tot en met 2017.
 • De kosten van het pand zijn voor rekening van Tandem. Het streven is om in 2018 dit bedrag grotendeels op te brengen d.m.v. co-financiering van partners.
 • Er liggen kansen voor Jimmy’s om zich te ontwikkelen als sociale onderneming. Diensten (methodieken, onderzoeken, projecten, workshops) kunnen in dit model worden afgenomen van Jimmy’s.
 • Er worden projecten ontwikkeld die inkomsten genereren, d.m.v. bijvoorbeeld fondsenaanvraag.
 • De gemeente Nijmegen heeft middelen die ingezet worden voor jongerenparticipatie. Deze middelen worden momenteel grotendeels ingezet voor de aanstelling van een Jeugdverbinder (een initiatief van Jimmy’s).

Bereik:

 • Er zijn op dit moment 14 jongeren actief als Jimmy. De ambitie is dat Jimmy’s bekend wordt bij alle jongeren in Nijmegen. Hiervoor wordt momenteel een campagne op scholen en jongerencentra opgezet.
 • Er zijn in 2016 al meer dan 20 activiteiten georganiseerd. Om jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, maar ook om de mogelijkheden van het pand onder de aandacht van verschillende (groepen) jongeren te brengen. De activiteiten werden goed bezocht met een bereik van meer dan 400 jongeren.
 • Partnerorganisaties dragen bij aan de bekendheid onder jongeren. De mate van bekendheid onder jongeren zal het succes van Jimmy’s bepalen.Bekijk hier de video van de opening Jimmy’s Nijmegen in 2016: