Beste lezer, geachte relatie,

2016 was een goed jaar voor Tandem Welzijn. In ons blog informeren wij u (net als vorig jaar) aan de hand van de zes kernwaarden van Tandem over ons dagelijks werk met bewoners en samenwerkingspartners. Naast het jaarverslag van iedere organisatie is door de W4 gezamenlijk het W4 Jaarverslag 2016 opgeleverd. Daarin verantwoordt de W4 zich over de opdracht in de verschillende domeinen en de ontwikkelopgaves conform de afspraak met de gemeente Nijmegen in het kader van de offerte 2016.

Het voorwoord van het jaarverslag 2015 eindigde met een alinea waarin wij Tandem veel ‘vindingrijkheid’ toewenste voor de toekomst. Terugkijkend op het afgelopen jaar is deze wens uitgekomen. In de Nijmeegse welzijnsorganisatie Het Inter-lokaal hebben wij een aanvullende, vernieuwende en maatschappelijk gewaardeerde fusiepartner gevonden. Een jaar geleden rond deze tijd verkeerde onze samenwerking nog in de sfeer van de prille intenties. Na de zomer zijn de eerste concrete stappen in de fusievoorbereidingen gezet. Naast de formaliteiten, werd er ook veel aandacht besteed aan kennismaking en ontmoeting van medewerkers en vrijwilligers.

Op 1 april 2017 hebben mijn collega Rietje Compiet en ik de fusieakte getekend. Een belangrijk en feestelijk moment in een mooi proces waar velen aan bijgedragen hebben. Onder andere de OR, de Raad van Toezicht, de medewerkers, het management, maar zeker ook de gemeente Nijmegen en onze partner NIM&Swon.

Deze fusie is voor ons nooit een doel, maar altijd een middel geweest. Voorop staan onze inhoudelijke ambities: het bevorderen van eigen kracht van bewoners; het bundelen van expertise om te komen tot daadwerkelijke vernieuwing en verbinding van al het welzijnswerk in Nijmegen; het decentraal en horizontaal samenwerken in netwerken en ketens en het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. Sinds 1 april pakken wij deze uitdagingen gezamenlijk en voortvarend op.

Uit het vooraanstaande volgt vanzelfsprekend dat dit het laatste jaarverslag is dat Tandem Welzijn publiceert. Het is geen uitvoerig ‘liber amicorum’ geworden, maar we hebben andere prioriteiten gesteld op het gebied van afscheidsrituelen. Zo heeft er in maart 2017, mede ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan, de eerste (en tegelijk laatste) Tandem-reünie plaatsgevonden. Deze reünie werd bezocht door maar liefst 200, in veel gevallen nog steeds zeer toegewijde, ex-medewerkers. Tijdens de middag deden veel mooie verhalen de ronde. Verhalen die bij elkaar opgeteld een indrukwekkend overzicht geven van 25 jaar welzijnswerk in Nijmegen. Hieronder een paar impressies van deze feestelijke afscheidsreünie.

 

Ondanks deze afwijkende prioritering, hebben wij ernaar gestreefd om toch een getrouw en mooi beeld te schetsen van het jaar 2016. In een bloemlezing van ‘good practices’ gaan wij in op cijfers en inspirerende praktijkvoorbeelden zoals Home-Start, Jimmy’s en de Activiteitenpleinen. Daarbij leggen wij de nadruk op beschrijvingen van de uitvoeringspraktijk. Maar het is ook geen toeval dat het thema ‘verantwoording’ als een soort onzichtbare draad door deze voorbeelden loopt. Welzijn werkt niet volgens het ‘oorzaak en gevolg principe’. De uitkomsten van veel welzijnsinterventies zijn daarom moeilijk te voorspellen. Dat wil niet zeggen dat wij deze handschoen niet oppakken. Een programma zoals Home-Start wordt al langdurig door landelijk onderzoek gevolgd; bij Jimmy’s wordt met jongeren horizontaal samengewerkt en de activiteitenpleinen zijn in 2016 extern getoetst door middel van klant- en partnertevredenheidsonderzoek.

Wij zijn en blijven ‘online’ met bewoners, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Rest mij om u veel leesplezier toe te wensen.

Susanne Plass
Raad van Bestuur
Stichting Het Inter-Lokaal & Tandem