Financiële cijfers 2016

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwenVindingrijkVooruitstrevendVrijheid

Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2016. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.

 
Omzet: 5.575.800
Inkomsten:
Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.620.400 83%
Projectmiddelen 799.300 14%
Overige bedrijfsopbrengsten 156.100 3%
Totaal:  5.575.800 100%
Inkomsten uit projecten naar herkomst:
Gemeente Nijmegen 181.200 23%
Andere opdrachtgevers 618.100 77%
Totaal: 1.268.800 100%
Verdeling uitgaven naar kostensoort:
Afschrijvingen 72.900 1%
Loonsomkosten 4.279.900 77%
Overige personeelskosten 170.900 3%
Huisvestingskosten 445.800 8%
Organisatiekosten 509.700 9%
Activiteitenkosten 85.800 2%
Totaal: 5.565.000 100%