Ouders en kinderen zeer tevreden over Activiteitenpleinen

Waarden: VakmanschapVerbindendVrijheid

Wat is het Activiteitenplein?
Het Activiteitenplein (AP) is onderdeel van de Brede School: een omgeving om te spelen, te leren en te ontspannen.  In blokken en per leeftijdscategorie kunnen kinderen zich inschrijven voor activiteiten. Deze richten zich op sport, cultuur (muziek, beeldend, drama), recreatie en ontspanning, educatie en gezonde leefstijl. Het programma van de Activiteitenpleinen sluit aan op de behoefte van de kinderen en draagt bij aan een rijke speel,- leer-, en leefomgeving, waardoor hun ontwikkelkansen vergroten. Het is een gezamenlijke voorziening en de coördinatie van de 12 Activiteitenpleinen wordt verzorgd door sociaal werkers van Tandem Welzijn. De AP’s zijn te vinden in de wijken: Aldenhof, Hatert, Heseveld, Lindenholt, Meijhorst, Neerbosch-Oost, Tolhuis, Waterkwartier, De Biezen, Willemskwartier, de Wolfskuil en Zwanenveld. Het AP is er voor alle kinderen van 4 tot en met 13 jaar van de Brede School en uit de wijk.

Klanttevredenheidsonderzoek
Eind 2016 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder kinderen die deelnemen aan het Activiteitenplein (AP) en hun ouders. Zo is er geëvalueerd hoe zij het AP waarderen, welke verwachtingen er zijn en wat ze belangrijk vinden. Het onderzoek geeft de resultaten weer van de kinderen en hun ouders die de vragenlijst in 2016 hebben ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd op de verschillende AP’s van Tandem Welzijn. In deze Infographic wordt een overzicht gegeven van de resultaten.

Kinderen naar mening gevraagd
Het is de eerste keer dat de AP’s zelfstandig werden geëvalueerd, waarbij ook de kinderen naar hun mening werd gevraagd. Zij gaven aan dat ze de juffen en meesters van het AP waarderen (83%) het fijn vinden om er te zijn (82%) en dat ze er nieuwe dingen leren (64%). De belangrijkste leeftijdscategorie 5 t/m 8 jaar. Als kinderen wordt gevraagd naar hun favoriete activiteit worden koken, knutselen en (buiten) spelletjes spelen vaak genoemd.

Verbeterpunten door ouders
Ouders waarderen het AP met een ruime 8. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn met ouders in het Ouderlab Activiteitenpleinen middels uitdagende vragen en stellingen uitgediept en besproken. Daarin geven zij aan dat ze verwachten dat kinderen vooral plezier hebben en dat het AP een veilige omgeving is. Ook zien ze medewerkers van het AP graag aansluiten bij gesprekken met leerkrachten. Met name omdat zij andere dingen, gericht zijn op sociale ontwikkeling, zien dan de school. De ondervraagde ouders merken dat ouders het best te bereiken zijn via andere ouders en dat een persoonlijke benadering helpt.

Samenwerken op het Activiteitenplein
De coördinatoren van de AP’s werken samen met verschillende partners (o.a. Sportservice Nijmegen, KION, Lindenberg) en de basisschool. Ook ouders/verzorgers en vrijwilligers uit de wijk vervullen een actieve rol. Zo kan er een gevarieerd programma aangeboden worden dat aansluit bij de thema’s van de school en de behoefte van het kind. Dit vraagt om een intensieve samenwerking van ouders/verzorgers, leerkracht, Intern Begeleider (IB-er) en de medewerkers van het Activiteitenplein. Daarbij staat voorop: een oprechte betrokkenheid bij elk kind.

What’s AP
Ieder jaar in september organiseren alle AP’s in Nijmegen bij aanvang van het start-evenement What’s AP. Met dit gemeenschappelijke evenement openden zij ook in 2016 het nieuwe schooljaar. Op 1 september 2016 waren er ruim 300 kinderen aanwezig en hielpen meer dan 50 ouders mee in de organisatie ervan. Hieronder een sfeerimpressie van dit evenement: