Betekenis Capability Approach voor Tandem

Waarden: VakmanschapVooruitstrevendVrijheid

Door: projectleider Annica Brummel Inleiding Eind 2012 is de Capability Approach geïntroduceerd[1] bij Tandem via het actieleren van het MT, in een zoektocht naar een goede visie voor ons werk. Sinds de eerste kennismaking met de Capability Approach zijn er verschillende sessies georganiseerd waarin we met elkaar en met partners van gedachten hebben gewisseld over […]

Inclusie: Wat werkt in ‘West’?

Waarden: VakmanschapVertrouwenVrijheid

Door: Jongerenwerker Younes Corty Jongerenwerkers Rianne Luiten, Younes Corty en Mustapha Echargui werken in Nijmegen-West aan inclusie. Zij proberen jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen te betrekken bij de activiteiten in de wijken. De jongeren komen hierdoor in contact met andere jongeren en kunnen zo meedoen in de wijk. In aanloop naar dit […]

Vluchtelingen in de wijk: Statushouders in Noord

Waarden: VerbindendVertrouwenVrijheid

Door: Projectleider Fenna Hendriks In augustus 2015 werd bekend dat er een groep Eritrese statushouders gehuisvest ging worden in een complex voormalige studentenwoningen aan de Griftdijk in Lent. Het ging om bijna honderd Eritrese mannen tussen 18 en 23 jaar met een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar, die vanuit diverse asielzoekerscentra in het land zouden doorstromen […]

Opvoedondersteuning door Spel aan Huis

Waarden: VakmanschapVindingrijkVrijheid

Door: opvoedondersteuner Yvonne van Oudheusden Spel aan Huis is een landelijk programma dat in 2015 door Tandem Welzijn in de wijken Hatert, Grootstal en Neerbosch-Oost is aangeboden. In dit programma staat de ondersteuning en stimulering van de ontwikkeling van het jonge kind centraal. De activiteit is gericht op het individu en wordt één keer per week uitgevoerd […]

Jongerennetwerk Jimmy’s timmert aan de weg

Waarden: VertrouwenVindingrijkVrijheid

Door: jongerenwerker Robin van Wees en projectleider Luuk Samson Opbouwen en samenwerken In 2015 heeft Jimmy’s ook flink aan de weg getimmerd in de regio Nijmegen. Jimmy’s vormt een groot netwerk van jongeren die gezamenlijk aan de slag gaan met vragen van jongeren op alle gebieden. Het kan gaan over ‘Hoe organiseer ik een feest?’ […]