Tandem in cijfers: financieel

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Manager business control Peter van der West Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2015. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.898.700 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.501.200 76% Projectmiddelen 1.268.800 22% Overige bedrijfsopbrengsten 128.700 […]

Klantenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Managementteam

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

De Klantenraad van Tandem: Vacature (voorzitter) Ton Verberne (penningmeester/vice-voorzitter) Marij de Vos (secretaris) Daniella Pauli (lid tot 1 oktober 2015) Anne Brus (lid tot 1 oktober 2015) Vidosava Tosic-Lacarak (lid vanaf 1 april 2015)   De Ondernemingsraad van Tandem: Benno Linssen (voorzitter) Paul Reuling (secretaris) Nicole van den Elsen Indra Knoop Nienke Geurts Wilma Smits […]

Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

Door: jongerenwerkers Thijs Olde Olthof en Marzouk Mechbal In het stadsdeel Dukenburg geeft Tandem Welzijn in samenwerking met Het Inter-Lokaal en Stichting Staddijk sinds 2013 uitvoering aan wijkgerichte activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar: het Jongerenwerk Dukenburg (JWD). Een aantal belangrijke speerpunten in het Jongerenwerk Dukenburg 2015 worden hieronder opgesomd: Omgang met de vraag Ambulant jongerenwerk […]

Onze partners over Tandem

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Marian Peters Jongerenloket gemeentelijk Werkbedrijf “Ik heb vooral veel samengewerkt met medewerkers van Tandem in de wijken Heseveld en Neerbosch-Oost. Ik ben daarover heel tevreden, vooral hoe jullie omgaan met jongens die overlast veroorzaken. Jongerenwerkers hebben korte lijnen met de jongeren en alle instanties in de wijk en weten hen, op basis van talenten, echt goed en snel toe te […]

Betekenis Capability Approach voor Tandem

Waarden: VakmanschapVooruitstrevendVrijheid

Door: projectleider Annica Brummel Inleiding Eind 2012 is de Capability Approach geïntroduceerd[1] bij Tandem via het actieleren van het MT, in een zoektocht naar een goede visie voor ons werk. Sinds de eerste kennismaking met de Capability Approach zijn er verschillende sessies georganiseerd waarin we met elkaar en met partners van gedachten hebben gewisseld over […]

Tandem in cijfers: personeel

Waarden: VakmanschapVertrouwenVooruitstrevend

Door: Regisseur HR, Gemmie Teunissen Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast worden ziekteverzuim en het budget voor deskundigheidsbevordering vermeld.   Aantal medewerkers 2012 2013 2014 2015   aantal aantal aantal aantal fte % Regulier 94 95 91 94 66,91 89,5% Gedetacheerd 21 10 12 […]

Tandem in cijfers: productie

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Manager Business Control, Peter van der West Onderstaande gegevens staan tevens vermeld in het W4 jaarverslag 2015 en geven een impressie van de realisatie per programma, per thema en per project. Onderstaande tabel laat de gerealiseerde inzet van uren per 31 december 2015 zien. Totaal alle programma’s Plan Rea % Community building 18.144 19.576 108 Talentontwikkeling 35.912 35.913 100 Totaal […]

Welzijnswerk in het Sociaal Wijkteam (Nijmegen-Zuid)

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Teamleider Sociaal Wijkteam, Harald te Grotenhuis Zoals alle Sociale Wijkteams (SWT) in Nijmegen was het vanaf januari 2015 ‘alle hands aan dek’ door alle veranderingen in de zorg en de gevolgen hiervan. Er is al heel veel gezegd en geschreven over indicatiestelling, herindicaties, wachtlijsten, keukentafelgesprekken. Graag willen wij stilstaan bij dat andere aspect van […]

Jongerenwerk: Regionaal Sociale Agenda

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

Door: projectleider Luuk Samson Na een goede start in 2014, waarin we met alle VO-scholen, Sociale Wijkteams en welzijnsorganisaties in de regio contact hebben gelegd, zijn we in 2015 voortvarend verder gegaan met het project Jeugd, Actief en Kansrijk. Dit 2-jarige regionale project is in samenwerking met NIM uitgevoerd en gefinancierd door de Provincie Gelderland. 2015 stond dan […]

Kennis verzamelen door inzet inclusieve tools

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: projectleider Annica Brummel De afgelopen jaren is er vanuit Tandem flink wat kennis verzameld over werken aan inclusie. Regelmatig voeren studenten voor hun eindopdracht een onderzoek uit bij Tandem en ook intern zijn een aantal collega’s via een opleiding bezig met het doen van onderzoek naar inclusie. De uitkomsten van deze onderzoeken worden regelmatig gepresenteerd op diverse […]