Tandem in cijfers: financieel

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Manager business control Peter van der West Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2015. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.898.700 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.501.200 76% Projectmiddelen 1.268.800 22% Overige bedrijfsopbrengsten 128.700 […]

Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

Door: jongerenwerkers Thijs Olde Olthof en Marzouk Mechbal In het stadsdeel Dukenburg geeft Tandem Welzijn in samenwerking met Het Inter-Lokaal en Stichting Staddijk sinds 2013 uitvoering aan wijkgerichte activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar: het Jongerenwerk Dukenburg (JWD). Een aantal belangrijke speerpunten in het Jongerenwerk Dukenburg 2015 worden hieronder opgesomd: Omgang met de vraag Ambulant jongerenwerk […]

Onze partners over Tandem

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Marian Peters Jongerenloket gemeentelijk Werkbedrijf “Ik heb vooral veel samengewerkt met medewerkers van Tandem in de wijken Heseveld en Neerbosch-Oost. Ik ben daarover heel tevreden, vooral hoe jullie omgaan met jongens die overlast veroorzaken. Jongerenwerkers hebben korte lijnen met de jongeren en alle instanties in de wijk en weten hen, op basis van talenten, echt goed en snel toe te […]

Van Tuin tot Bord: bewonersinitiatief dat naar meer smaakt

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijk

Door: opbouwwerker Marianne Mondria Dit project is onder de naam ‘Eten doen we allemaal’ in maart 2015 van start gegaan met subsidie van het Oranjefonds en VSB-fonds. In april van hetzelfde jaar is het project omgedoopt tot Van Tuin Tot Bord, waarmee meteen duidelijk is waarover het gaat.  In het project bereiden kwetsbare bewoners samen […]

Tandem in cijfers: productie

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Manager Business Control, Peter van der West Onderstaande gegevens staan tevens vermeld in het W4 jaarverslag 2015 en geven een impressie van de realisatie per programma, per thema en per project. Onderstaande tabel laat de gerealiseerde inzet van uren per 31 december 2015 zien. Totaal alle programma’s Plan Rea % Community building 18.144 19.576 108 Talentontwikkeling 35.912 35.913 100 Totaal […]

Opvoedondersteuning door Spel aan Huis

Waarden: VakmanschapVindingrijkVrijheid

Door: opvoedondersteuner Yvonne van Oudheusden Spel aan Huis is een landelijk programma dat in 2015 door Tandem Welzijn in de wijken Hatert, Grootstal en Neerbosch-Oost is aangeboden. In dit programma staat de ondersteuning en stimulering van de ontwikkeling van het jonge kind centraal. De activiteit is gericht op het individu en wordt één keer per week uitgevoerd […]

Welzijnswerk in het Sociaal Wijkteam (Nijmegen-Zuid)

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Teamleider Sociaal Wijkteam, Harald te Grotenhuis Zoals alle Sociale Wijkteams (SWT) in Nijmegen was het vanaf januari 2015 ‘alle hands aan dek’ door alle veranderingen in de zorg en de gevolgen hiervan. Er is al heel veel gezegd en geschreven over indicatiestelling, herindicaties, wachtlijsten, keukentafelgesprekken. Graag willen wij stilstaan bij dat andere aspect van […]

Jongerenwerk: Regionaal Sociale Agenda

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

Door: projectleider Luuk Samson Na een goede start in 2014, waarin we met alle VO-scholen, Sociale Wijkteams en welzijnsorganisaties in de regio contact hebben gelegd, zijn we in 2015 voortvarend verder gegaan met het project Jeugd, Actief en Kansrijk. Dit 2-jarige regionale project is in samenwerking met NIM uitgevoerd en gefinancierd door de Provincie Gelderland. 2015 stond dan […]

Opbouwwerk: gemeenschappen die er toe doen

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijk

Door: Projectleider Fenna Hendriks In 2015 heeft Tandem een minisymposium georganiseerd waarin de opbouwwerkers, collega’s van W4 partnerorganisaties, SWT-teamleiders en wijkmanagers samen hebben stilgestaan bij de veranderende rol van het opbouwwerk in de Sociale Wijkteams en wat dat betekent voor de werkwijze van de opbouwwerkers. Als vervolg daarop is in samenspraak met de opbouwwerkers een […]

Jongerenwerk op Nijmeegse Brede Scholen

Waarden: VakmanschapVerbindendVindingrijk

Door: Brede School coördinator Nicole Stams en coördinator Activiteitenplein Marleen Megens Het jongerenwerk van Tandem gaf ook in 2015 extra aandacht aan scholieren uit groep 7 -8 van de basisschool, de schakelleeftijd (11 – 12 jaar). Dat betekent dat de werkers actief de kinderen van deze leeftijd in Nijmeegse wijken benaderen. Een mooi voorbeeld van deze inzet, is […]