Klantenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Managementteam

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

De Klantenraad van Tandem: Vacature (voorzitter) Ton Verberne (penningmeester/vice-voorzitter) Marij de Vos (secretaris) Daniella Pauli (lid tot 1 oktober 2015) Anne Brus (lid tot 1 oktober 2015) Vidosava Tosic-Lacarak (lid vanaf 1 april 2015)   De Ondernemingsraad van Tandem: Benno Linssen (voorzitter) Paul Reuling (secretaris) Nicole van den Elsen Indra Knoop Nienke Geurts Wilma Smits […]

Bijzonder Thuisafgehaald

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

Interview met: jongerenwerker Thomas Balvers en Tamara Willemsen Bijzonder Thuisafgehaald is opgezet voor mensen die extra ondersteuning rond de avondmaaltijd kunnen gebruiken (zoals ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte) omdat ze tijdelijk of langer in een lastige situatie zitten. In Nijmegen wordt dit project uitgevoerd door Tandem Welzijn en Pluryn. Projectcoördinatoren Thomas Balvers […]

Tandem in cijfers: personeel

Waarden: VakmanschapVertrouwenVooruitstrevend

Door: Regisseur HR, Gemmie Teunissen Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast worden ziekteverzuim en het budget voor deskundigheidsbevordering vermeld.   Aantal medewerkers 2012 2013 2014 2015   aantal aantal aantal aantal fte % Regulier 94 95 91 94 66,91 89,5% Gedetacheerd 21 10 12 […]

Van Tuin tot Bord: bewonersinitiatief dat naar meer smaakt

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijk

Door: opbouwwerker Marianne Mondria Dit project is onder de naam ‘Eten doen we allemaal’ in maart 2015 van start gegaan met subsidie van het Oranjefonds en VSB-fonds. In april van hetzelfde jaar is het project omgedoopt tot Van Tuin Tot Bord, waarmee meteen duidelijk is waarover het gaat.  In het project bereiden kwetsbare bewoners samen […]

Inclusie: Wat werkt in ‘West’?

Waarden: VakmanschapVertrouwenVrijheid

Door: Jongerenwerker Younes Corty Jongerenwerkers Rianne Luiten, Younes Corty en Mustapha Echargui werken in Nijmegen-West aan inclusie. Zij proberen jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen te betrekken bij de activiteiten in de wijken. De jongeren komen hierdoor in contact met andere jongeren en kunnen zo meedoen in de wijk. In aanloop naar dit […]

Opbouwwerk in Wijkatelier Lindenholt

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

Door: Projectleider Maurice Nooijen Over het Wijkatelier Lindenholt Het Wijkatelier Lindenholt (WAL) is een laagdrempelige en goed bereikbare ontmoetingsplek in de wijk, waar iedereen welkom is. Je kunt er wijkbewoners ontmoeten, koffie drinken, een krantje lezen, activiteiten organiseren & eraan meedoen. Ook is er informatie en advies te verkrijgen over bijvoorbeeld financiële zaken, wonen en […]

Vluchtelingen in de wijk: Statushouders in Noord

Waarden: VerbindendVertrouwenVrijheid

Door: Projectleider Fenna Hendriks In augustus 2015 werd bekend dat er een groep Eritrese statushouders gehuisvest ging worden in een complex voormalige studentenwoningen aan de Griftdijk in Lent. Het ging om bijna honderd Eritrese mannen tussen 18 en 23 jaar met een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar, die vanuit diverse asielzoekerscentra in het land zouden doorstromen […]

Opbouwwerk: gemeenschappen die er toe doen

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijk

Door: Projectleider Fenna Hendriks In 2015 heeft Tandem een minisymposium georganiseerd waarin de opbouwwerkers, collega’s van W4 partnerorganisaties, SWT-teamleiders en wijkmanagers samen hebben stilgestaan bij de veranderende rol van het opbouwwerk in de Sociale Wijkteams en wat dat betekent voor de werkwijze van de opbouwwerkers. Als vervolg daarop is in samenspraak met de opbouwwerkers een […]

Jongerennetwerk Jimmy’s timmert aan de weg

Waarden: VertrouwenVindingrijkVrijheid

Door: jongerenwerker Robin van Wees en projectleider Luuk Samson Opbouwen en samenwerken In 2015 heeft Jimmy’s ook flink aan de weg getimmerd in de regio Nijmegen. Jimmy’s vormt een groot netwerk van jongeren die gezamenlijk aan de slag gaan met vragen van jongeren op alle gebieden. Het kan gaan over ‘Hoe organiseer ik een feest?’ […]

Signaleren op het Activiteitenplein

Waarden: VakmanschapVertrouwenVooruitstrevend

Door: Coördinator activiteitenplein Nienke Geurts Het Activiteitenplein (AP) Aansluitend aan de schooltijden op een Brede School kunnen kinderen bij het AP terecht. Er is sprake van een gezamenlijk rustmoment[1] en vervolgens starten de activiteiten. Vanuit deze start kunnen kinderen naar de diverse activiteiten van het AP. Openingstijden, aard en omvang van activiteiten worden per Brede school op […]