Klantenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Managementteam

Waarden: VerbindendVertrouwenVooruitstrevend

De Klantenraad van Tandem: Vacature (voorzitter) Ton Verberne (penningmeester/vice-voorzitter) Marij de Vos (secretaris) Daniella Pauli (lid tot 1 oktober 2015) Anne Brus (lid tot 1 oktober 2015) Vidosava Tosic-Lacarak (lid vanaf 1 april 2015)   De Ondernemingsraad van Tandem: Benno Linssen (voorzitter) Paul Reuling (secretaris) Nicole van den Elsen Indra Knoop Nienke Geurts Wilma Smits […]

Jongerenwerk Dukenburg

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

Door: jongerenwerkers Thijs Olde Olthof en Marzouk Mechbal In het stadsdeel Dukenburg geeft Tandem Welzijn in samenwerking met Het Inter-Lokaal en Stichting Staddijk sinds 2013 uitvoering aan wijkgerichte activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar: het Jongerenwerk Dukenburg (JWD). Een aantal belangrijke speerpunten in het Jongerenwerk Dukenburg 2015 worden hieronder opgesomd: Omgang met de vraag Ambulant jongerenwerk […]

Bijzonder Thuisafgehaald

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

Interview met: jongerenwerker Thomas Balvers en Tamara Willemsen Bijzonder Thuisafgehaald is opgezet voor mensen die extra ondersteuning rond de avondmaaltijd kunnen gebruiken (zoals ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte) omdat ze tijdelijk of langer in een lastige situatie zitten. In Nijmegen wordt dit project uitgevoerd door Tandem Welzijn en Pluryn. Projectcoördinatoren Thomas Balvers […]

Van Tuin tot Bord: bewonersinitiatief dat naar meer smaakt

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijk

Door: opbouwwerker Marianne Mondria Dit project is onder de naam ‘Eten doen we allemaal’ in maart 2015 van start gegaan met subsidie van het Oranjefonds en VSB-fonds. In april van hetzelfde jaar is het project omgedoopt tot Van Tuin Tot Bord, waarmee meteen duidelijk is waarover het gaat.  In het project bereiden kwetsbare bewoners samen […]

Opbouwwerk in Wijkatelier Lindenholt

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

Door: Projectleider Maurice Nooijen Over het Wijkatelier Lindenholt Het Wijkatelier Lindenholt (WAL) is een laagdrempelige en goed bereikbare ontmoetingsplek in de wijk, waar iedereen welkom is. Je kunt er wijkbewoners ontmoeten, koffie drinken, een krantje lezen, activiteiten organiseren & eraan meedoen. Ook is er informatie en advies te verkrijgen over bijvoorbeeld financiële zaken, wonen en […]

Vluchtelingen in de wijk: Statushouders in Noord

Waarden: VerbindendVertrouwenVrijheid

Door: Projectleider Fenna Hendriks In augustus 2015 werd bekend dat er een groep Eritrese statushouders gehuisvest ging worden in een complex voormalige studentenwoningen aan de Griftdijk in Lent. Het ging om bijna honderd Eritrese mannen tussen 18 en 23 jaar met een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar, die vanuit diverse asielzoekerscentra in het land zouden doorstromen […]

Jongerenwerk: Regionaal Sociale Agenda

Waarden: VerbindendVindingrijkVooruitstrevend

Door: projectleider Luuk Samson Na een goede start in 2014, waarin we met alle VO-scholen, Sociale Wijkteams en welzijnsorganisaties in de regio contact hebben gelegd, zijn we in 2015 voortvarend verder gegaan met het project Jeugd, Actief en Kansrijk. Dit 2-jarige regionale project is in samenwerking met NIM uitgevoerd en gefinancierd door de Provincie Gelderland. 2015 stond dan […]

Opbouwwerk: gemeenschappen die er toe doen

Waarden: VerbindendVertrouwenVindingrijk

Door: Projectleider Fenna Hendriks In 2015 heeft Tandem een minisymposium georganiseerd waarin de opbouwwerkers, collega’s van W4 partnerorganisaties, SWT-teamleiders en wijkmanagers samen hebben stilgestaan bij de veranderende rol van het opbouwwerk in de Sociale Wijkteams en wat dat betekent voor de werkwijze van de opbouwwerkers. Als vervolg daarop is in samenspraak met de opbouwwerkers een […]

Jongerenwerk op Nijmeegse Brede Scholen

Waarden: VakmanschapVerbindendVindingrijk

Door: Brede School coördinator Nicole Stams en coördinator Activiteitenplein Marleen Megens Het jongerenwerk van Tandem gaf ook in 2015 extra aandacht aan scholieren uit groep 7 -8 van de basisschool, de schakelleeftijd (11 – 12 jaar). Dat betekent dat de werkers actief de kinderen van deze leeftijd in Nijmeegse wijken benaderen. Een mooi voorbeeld van deze inzet, is […]