Tandem in cijfers: financieel

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Manager business control Peter van der West Hieronder vindt u de financiële cijfers van 2015. In de tabellen ziet u de inkomsten uit subsidies, projectmiddelen en overige bedrijfsopbrengsten. De uitgaven bestaan uit afschrijvingen, loonsomkosten, overige personeelskosten, huisvestingskosten, organisatiekosten en activiteitenkosten.   Omzet: 5.898.700 Inkomsten: Subsidie budgetovereenkomst gemeente Nijmegen 4.501.200 76% Projectmiddelen 1.268.800 22% Overige bedrijfsopbrengsten 128.700 […]

Onze partners over Tandem

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Marian Peters Jongerenloket gemeentelijk Werkbedrijf “Ik heb vooral veel samengewerkt met medewerkers van Tandem in de wijken Heseveld en Neerbosch-Oost. Ik ben daarover heel tevreden, vooral hoe jullie omgaan met jongens die overlast veroorzaken. Jongerenwerkers hebben korte lijnen met de jongeren en alle instanties in de wijk en weten hen, op basis van talenten, echt goed en snel toe te […]

Bijzonder Thuisafgehaald

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

Interview met: jongerenwerker Thomas Balvers en Tamara Willemsen Bijzonder Thuisafgehaald is opgezet voor mensen die extra ondersteuning rond de avondmaaltijd kunnen gebruiken (zoals ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte) omdat ze tijdelijk of langer in een lastige situatie zitten. In Nijmegen wordt dit project uitgevoerd door Tandem Welzijn en Pluryn. Projectcoördinatoren Thomas Balvers […]

Betekenis Capability Approach voor Tandem

Waarden: VakmanschapVooruitstrevendVrijheid

Door: projectleider Annica Brummel Inleiding Eind 2012 is de Capability Approach geïntroduceerd[1] bij Tandem via het actieleren van het MT, in een zoektocht naar een goede visie voor ons werk. Sinds de eerste kennismaking met de Capability Approach zijn er verschillende sessies georganiseerd waarin we met elkaar en met partners van gedachten hebben gewisseld over […]

Tandem in cijfers: personeel

Waarden: VakmanschapVertrouwenVooruitstrevend

Door: Regisseur HR, Gemmie Teunissen Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het sociaal jaarverslag van Tandem en geven een impressie van de opbouw van het personeelsbestand van Tandem. Daarnaast worden ziekteverzuim en het budget voor deskundigheidsbevordering vermeld.   Aantal medewerkers 2012 2013 2014 2015   aantal aantal aantal aantal fte % Regulier 94 95 91 94 66,91 89,5% Gedetacheerd 21 10 12 […]

Tandem in cijfers: productie

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Manager Business Control, Peter van der West Onderstaande gegevens staan tevens vermeld in het W4 jaarverslag 2015 en geven een impressie van de realisatie per programma, per thema en per project. Onderstaande tabel laat de gerealiseerde inzet van uren per 31 december 2015 zien. Totaal alle programma’s Plan Rea % Community building 18.144 19.576 108 Talentontwikkeling 35.912 35.913 100 Totaal […]

Inclusie: Wat werkt in ‘West’?

Waarden: VakmanschapVertrouwenVrijheid

Door: Jongerenwerker Younes Corty Jongerenwerkers Rianne Luiten, Younes Corty en Mustapha Echargui werken in Nijmegen-West aan inclusie. Zij proberen jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen te betrekken bij de activiteiten in de wijken. De jongeren komen hierdoor in contact met andere jongeren en kunnen zo meedoen in de wijk. In aanloop naar dit […]

Opbouwwerk in Wijkatelier Lindenholt

Waarden: VakmanschapVerbindendVertrouwen

Door: Projectleider Maurice Nooijen Over het Wijkatelier Lindenholt Het Wijkatelier Lindenholt (WAL) is een laagdrempelige en goed bereikbare ontmoetingsplek in de wijk, waar iedereen welkom is. Je kunt er wijkbewoners ontmoeten, koffie drinken, een krantje lezen, activiteiten organiseren & eraan meedoen. Ook is er informatie en advies te verkrijgen over bijvoorbeeld financiële zaken, wonen en […]

Opvoedondersteuning door Spel aan Huis

Waarden: VakmanschapVindingrijkVrijheid

Door: opvoedondersteuner Yvonne van Oudheusden Spel aan Huis is een landelijk programma dat in 2015 door Tandem Welzijn in de wijken Hatert, Grootstal en Neerbosch-Oost is aangeboden. In dit programma staat de ondersteuning en stimulering van de ontwikkeling van het jonge kind centraal. De activiteit is gericht op het individu en wordt één keer per week uitgevoerd […]

Welzijnswerk in het Sociaal Wijkteam (Nijmegen-Zuid)

Waarden: VakmanschapVindingrijkVooruitstrevend

Door: Teamleider Sociaal Wijkteam, Harald te Grotenhuis Zoals alle Sociale Wijkteams (SWT) in Nijmegen was het vanaf januari 2015 ‘alle hands aan dek’ door alle veranderingen in de zorg en de gevolgen hiervan. Er is al heel veel gezegd en geschreven over indicatiestelling, herindicaties, wachtlijsten, keukentafelgesprekken. Graag willen wij stilstaan bij dat andere aspect van […]