Welkom

Susanne Plass
Susanne Plass: Directeur/bestuurder Tandem

Welkom bij het jaarverslag 2015 van Tandem Welzijn. Dit jaar in een nieuwe vorm: een blog. In dit blog leest u de verschillende ‘good practices’ die samen met onze partners in 2015 door Tandem ontwikkeld en/of uitgevoerd zijn. Het blog is opgebouwd aan de hand van de zes kernwaarden van Tandem (de 6 V’s). Door een klik op de betreffende waarde, krijgt de lezer toegang tot verhalen en artikelen waarin deze waarden herkenbaar naar voren komen.

W4
Tandem Welzijn werkt binnen de W4 samen met Het Inter-lokaal, NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Naast het jaarverslag van iedere organisatie, is door de W4 gezamenlijk het W4 Jaarverslag 2015 opgeleverd. Daarin verantwoordt de W4 zich over de opdracht in de verschillende domeinen en de ontwikkelopgaves, conform de afspraak met de gemeente Nijmegen in het kader van de offerte 2015.

Vleugels weer uitslaan
Besturen in deze tijd betekent de blik vooruit richten en kansen en mogelijkheden creëren waar deze zich voordoen in de samenwerking met anderen. Dat vraagt een hoge mate aan flexibiliteit, proces-sensitiviteit en zelfreflectie. Ik hou van deze dagelijkse dynamiek, maar ik vind het ook fijn om zo nu en dan gewoon een punt achter iets te kunnen zetten. Met betrekking tot de afronding van het jaar 2015 doe ik dat met een heel goed gevoel. Lang ging onze organisatie gebukt onder de impact van de vele bezuinigingen. Dit bracht ons goede voorbeelden van ‘meer voor minder’, maar het betekende ook in zekere zin een uitputtingsslag. In 2015 heeft Tandem weer haar vleugels uitgeslagen. Met een nieuwe missie & visie: ‘Hart voor de wijk, gezicht in de buurt’ en nieuwe kernwaarden, die staan voor wie wij zijn in de stad en wat wij willen doen, staan onze professionals nog dichterbij bewoners in de Nijmeegse wijken.

Vindingrijkheid
In reactie op een vraag van een samenwerkingspartner over de waarde waar ik persoonlijk het meest aan hecht, noemde ik onlangs spontaan vindingrijkheid. De komende tijd zal namelijk op deze waarde van Tandem, in samenwerking met partners, vaker een beroep gedaan worden. De kerngedachte van de transformatie, de kanteling van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving c.q. de kanteling van de 2de naar de 1ste en de 0de lijn, zal de komende jaren veel vindingrijkheid vragen. In de diversiteit van onze mensen, netwerken en communities zitten veel krachten en mogelijkheden voor deze missie. Vindingrijkheid is nodig om optimaal in te spelen op de ontwikkelingen in de toekomst.

Met terugwerkende kracht dank ik een ieder voor de bijdrage die in 2015 is geleverd. Fijn dat wij ook in 2016 weer met elkaar samenwerken!

Susanne Plass
Directeur/bestuurder